• Telefon
  • +36 30 822 6544
  • E-mail
  • kovacs@vonali.hu

Biztonságtechnikai felülvizsgálat

Napelemes rendszerek időszakos és üzembehelyezés előtti felülvizsgálata

Napelemes rendszerek mérését szabvány írja elő. A vizsgálat nagyfogú műszerezettséget igényel, hogy eleget tegyünk a szabványban előírt méréseknek. Vállalkozásunk az ellenőrzés során a váltakozó áramú és az egyenáramú rendszereket is vizsgálja szemrevételezéssel, valamint műszeres mérésekkel is. A beruházó a minősítő iratok meglétével tudja igazolni, hogy a telepített rendszer megfelel-e a biztonságos üzemeltetésre. Ezen dokumentumokat kell az első ellenőrzés folyamán az áramszolgáltatóknak benyújtani.

MSZ EN 62446-1:2016 Fotovillamos (PV-) rendszerek. Vizsgálati, dokumentációs és karbantartási követelmények.

MSZ HD 60364-7-712:2016 Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek

 

Érintésvédelmi felülvizsgálat szükségessége, dokumentálása, célja

​​Minden vállalkozásnak, cégeknek, intézménynek kötelező. Munkavédelmi ellenőrzés alkalmával kell megmutatni az érintésvédelmi felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Lehet telephely, iroda, oktatási intézmény, üzemcsarnok, műhely épület, üzlet, bolt, társasház, kollégium, szinte mindenhol ahol elektromos berendezés található kötelező elvégeztetni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot. Nem csak új épület átadásakor és a rendszeresen elő írt időszakonként, de minden átalakítás, bővítés, már milyen javítás után, amikor megbontották a villamos berendezést, vagy új gépet üzemeltek be, el kell végezni a felülvizsgálatot.

Az érintésvédelmi vizsgálat végeredménye az elemzések után az érintésvédelmi minősítő irat, amelyet a felülvizsgálat után készítünk el, és benne nyilatkozunk az általunk vizsgált villamos berendezések érintésvédelmileg megfelelnek -e az érvényben lévő előírásoknak. 

A vizsgálat célja, hogy megelőzzük a hibásan üzemelő villamos berendezések érintéséből származó áramütéses baleseteket. Az áramütéses baleset általában úgy következik be, hogy a hibás villamos gépek külső burkolatának érintésekor veszélyes áram folyik az emberen keresztül a földbe, vagy más fém testen keresztül. A test, vagy vezetőképes burkolat üzemszerűen nem áll feszültség alatt, csak meghibásodás esetén jelenik meg annak felületén. A felülvizsgálat az érintésvédelmi hibák feltárása miatt elengedhetetlen. 

​​

 

Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelmi felülvizsgálatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő. A villámhárítót a kivitelezésük idején hatályban lévő szabvány alapján kell felülvizsgálni. Jelenleg Magyarországon villámvédelem szempontjából kétféle felülvizsgálatot különböztetünk meg. Az egyik az MSZ 274 szabvány szerint szerelt villámhárítók felülvizsgálata. Ezt most nem normaszerinti villámvédelemnek nevezik. 2011-től az MSZ EN 62305 szabványsorozat szerint kialakított villámhárítót, norma szerinti villámvédelemnek nevezték el. A villámvédelmi felülvizsgálatot mindig a villámhárító létesítéskor érvényes szabványelőírásainak megfelelően kell elvégezni. Tehát a felülvizsgálónak mind két szabványt ismernie kell, hogy a felülvizsgálatot el tudja végezni.

 

 

Ha már egy épületre szereltek villámhárítót, annak felülvizsgálata, ellenőrzése nemcsak az előírások miatt fontos.
​Évente több épületről hallunk, hogy villámlás következtében leégett, megsemmisült.

 

Nem norma szerinti villámvédelem

Magyarországon az MSZ 274 villámvédelmi szabvány 1953-tól 2009-ig volt hatályos. A 2011 előtt tervezett villámvédelmi rendszereket, nem norma szerint kell felülvizsgálni. Meglévő építmény bővítésénél, illetve átalakításánál megmaradhat a nem norma szerinti villámvédelem, ha:

•  az épület rendeltetése nem változik
•  az alapterület 40%-át nem haladja meg a bővítés mértéke
•  építési engedélyköteles beruházás esetén rendelkezésre áll a létesítéskori villámvédelmi tervdokumentáció
•  nem építési engedélyköteles beruházás esetén a tervező nyilatkozik a meglévő nem norma szerinti villámvédelem alkalmazhatóságáról és gondoskodik a meglévő villámvédelem illesztéséről

Norma szerinti villámvédelem

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozatot 2006-ban adták ki Európában, melynek kötelező alkalmazását Magyarországon 2011.október 6.-tól írja elő. A villámvédelem szükségességét a tervező kockázatelemzést követően írhatja elő, amennyiben annak létesítése szükséges. Az első és időszakos felülvizsgálatokhoz az Ügyfélnek feltétlenül rendelkeznie kell a kockázatelemzéssel, villámhárítóról készült tervvel, és az eltakarással készült alkatrészek felülvizsgálati iratának, különben nem lehet elvégezni a felülvizsgálatot.

 

 

Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 60364 sz. szabvány [MSZ 2364, Msz 1600.sz.], valamint a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai szerint készül. A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) határozza meg. A létesítés idején a szabványoknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelően építették ki a berendezést.

 

 


 

Az Erősáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvető szempontja:

Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája olyan mértékben, amely már veszélyt jelent.
Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga olyan mértékben, amely veszélyes.

A villamos berendezést:

robbanásveszélyes építményben, szabadtéren 3 évenként,
egyéb építményben 6 évenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.